Over Schatkamers

Welkom

Niet zonder een beetje trots delen wij graag mee, dat de website schatkamers.art uitleen en verkoop beeldende kunst op 22 februari 2024 het licht heeft doen zien.
Je vindt op onze website een schat aan beeldende kunst van  20  beeldende kunstenaars, die alle meer of minder intensief leven met antroposofie.
Beeldhouwwerken in steen en brons en hout en ijzer, schilderijen in alle mogelijke technieken en stijlen, grafisch werk, keramiek, fotokunst en tevens verschillende kunst-objecten.
Onze prijzen houden wij schappelijk om zoveel mogelijk ‘Schatgravers’ een mogelijkheid te bieden een origineel kunstwerk te huren of te kopen.
Daarnaast is één van onze achterliggende gedachten, om elke geïnteresseerde kunstliefhebber een beetje wegwijs te helpen maken in die wonderlijke kunst-wereld, middels een serie van in totaal 9 columns, die in de komende Motief-uitgaven van 2024 worden gepubliceerd. 
Elke maand zal 1 van ons een column schrijven over een collega uit de Schatkamers en die voor ’t voetlicht brengen.

Wij hopen, dat je als mogelijke ‘Schatgraver’ in eerste instantie veel plezier kunt beleven aan de getoonde kunstwerken op onze website!

Willkommen

Nicht ohne ein wenig Stolz teilen wir gerne mit, dass die Website  schatkamers.art  (Schatzkammer) - Ausleih und Verkauf bildender Kunst am 22. Februar 2024 das Licht der Welt erblickt hat (-:
Auf unserer Website finden Sie eine Fülle von bildender Kunst von  20  bildenden Künstlern, die alle mehr oder weniger intensiv mit der Anthroposophie leben.
Skulpturen in Stein und Bronze und Holz und Eisen, Gemälde in allen möglichen Techniken und Stilen, Grafische und Keramische Arbeiten, Fotokunst und auch verschiedene Kunstobjekte.
Wir halten unsere Preise angemessen, um möglichst vielen "Schatzsuchern" die Möglichkeit zu bieten, ein originelles Kunstwerk zu mieten oder zu kaufen.
Darüber hinaus ist es einer unserer Grundgedanken, jedem interessierten Kunstliebhaber ein wenig zu helfen, sich in der wunderbaren Welt der Kunst zurechtzufinden, mit Hilfe einer Serie von insgesamt neun Kolumnen, die in den kommenden Motief-Ausgaben 2024 erscheinen werden (‘Motief’ heisst das anthroposophische Monatsblatt in NL). 
Jeden Monat wird einer von uns eine Kolumne über eine Kollegin oder einen Kollegen aus den Schatzkammern schreiben und diese oder diesen hervorheben.

Wir hoffen, dass Sie als möglicher 'Schatzsucher' die auf unserer Website gezeigten Kunstwerke genießen werden!

Kopen en huren via Schatkamers

Als u interesse heeft in koop of huur van een kunstwerk kunt u contact opnemen met de betreffende kunstenaar.

Deelnemen aan Schatkamers

In augustus van 2023 ontstond het idee een website te ontwikkelen om in eerste instantie het werk van 'senior-achtige’ kunstenaars, welks in vele decennia is onstaan, voor uitleen en verkoop aan te bieden.
Op een schrijven vanuit de Sectie voor Beeldende Kunsten aan alle leden, reageerden al meteen 17 kunstenaars.
We vonden al snel Mariëtte van Est bereid om de website te ontwerpen, maar daar ging wel een bepaald bedrag mee gemoeid….
Elke kunstenaar legde daarvoor € 150,= in om de website te bekostigen en ook alvast wat PR te kunnen verzorgen,

Bij uitleen en/of verkoop van een kunstwerk draagt elke kunstenaar 20% af aan de Schatkamers om daarmee de verdere lopende
kosten voor het onderhoud van de website te kunnen betalen. Daartoe is een separaat rekeningnummer in het leven geroepen: NL83 INGB 0106 3333 21.

Tegen het einde van 2024 kunnen wij evalueren en vaststellen hoe de site loopt met het werk van deze 20 kunstenaars en eventueel daarna nieuwe deelnemers opnemen, die meer of minder intensief leven met antroposofie.

Voor het initiatief:/Für die Initiative:
Marianne Polhout - atelierdebark.nl
Mariëtte van Est - ultramarijn.nl
Pieter van der Ree  - Coördinator Sectie voor Beeldende Kunsten/Koördinator Sektion für Bildende Künste in NL
Rik ten Cate - riktencate.nl