Aarde
Ezelin met veulen-Kerstnacht
Herfs-tijd-loos
Herfstlicht
In rust
Lente-ontwaken
Lucht

Heide Weiss-Saukkoriipi

Beeldend

ZIJN in het midden van de natuur.

Het eeuwige proces van ontstaan, beweging, tot vorm komen en weer oplossen in de natuur fascineert mij. Met dit thema  heb ik me verbonden, dit komt tot uitdrukking in de schilderijen waarin deze plant processen en de vier elementen, te zien zijn.

Een ander motief in mijn schilderijen is het dier als oerbeeld voor een  bepaalde ‘zijns’vorm. De ezel als beeld van drager van ons fysieke lichaam.

De gelaagdheid van de processen en beelden schilder ik in transparante lagen en bewegelijke gebaren, meer of minder tot verdichting en vorm komend.

Mijn naam is Heide Rose Weiss-Saukkoriipi.

De tijd die ik als kind en jong mens doorgebracht heb op de Vrije School in Hannover(Duitsland) hebben de basis gelegd voor mijn kunstzinnige ontwikkeling.

Mijn weg heeft me uiteindelijk geleid via de heilpedagogie tot een kunst-therapeutische opleiding.

In de latere  lessen van Wiep Biemond en Frederiek Nelissen hebben  deze ervaringen zich verdiept en tot het ontstaan van mijn huidige werk geleid.

Bij interesse in mijn werk, graag contact opnemen via het e-mail adres.

Verhuur van het werk is mogelijk. Voor informatie hierover graag contact opnemen met mij.