Squad
Dodecaëder
Moeder
Dodecaëder + Bal
Galaxy
Vortex zegel
Labyrint

Ernst Cats

Keramiek

Ernst Cats is geboren in 1944. Hij is nu 47 jaar professioneel beeldend kunstenaar met een eigen atelier. Mensen in het algemeen leven grotendeels in hun gedachten. Bij het kunst scheppen zijn gedachten niet aanwezig. Kunst van Ernst geeft uitdrukking van zijn meditatie over geestelijke waarden en wezens. Het vitale lichaam, ons etherlichaam van de mens en aarde zijn hierbij actief in het sculpturale ontwikkelen. Werk aan kunst en het eindproduct brengen het leven terug in evenwicht. Dit te omschrijven leggen Geesteswetenschap en Antroposofie mogelijkheden open. Direct naast de ons vertrouwde materiële wereld, geven psychische en geestelijke kwaliteiten perspectief aan ons leven hier op aarde. 

Vanuit zijn gevoel van wereldburger en actief kunstenaar heeft Ernst vertrekpunten die hier beschreven worden.

Om beeldende kunst vandaag goed te bekijken kost tegenwoordig extra inspanning. Ons zien en ons horen van kunst en waarnemen in algemene zin, zijn reeds lange tijd en door de media in bruikbaarheid diep gezakt. Ons oog is van zichzelf een zeer dynamisch en beweeglijk zintuig. Maar bij het veelvuldig zien van beelden op het computerscherm, kijken naar TV, film en foto’s worden deze dynamische functies gehandicapt. Wij zien niet meer de werkelijkheid. Het zijn slechts virtuele beelden. We herkennen deze pas met behulp van onze herinnering. Voor ons gehoor geldt eenzelfde drama van verval in kwaliteit. Vergelijk het met eten. Diepgevroren en ingeblikt voedsel heeft bij gebruik veel vitale waarden verloren.

 

Media in het digitale tijdperk beïnvloeden ons vaak onbewust.  Hierdoor is de wereld sterk gefragmenteerd. Diepgang lijkt verloren. Afgescheidenheid en isolatie van jouw persoon en van je groep worden oorzaak van conflicten. Antroposofie geeft mogelijkheden terug te komen tot heelheid.